Dokumenty szkolne


[pobierz] 0.8 MB Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży
[pobierz] 0.1 MB Regulamin przyznawania stypendium
[pobierz] 0.7 MB Wewnątrzszkolny System Oceniania
[pobierz] 0.3 MB Regulamin świetlicy szkolnej
[pobierz] 0.6 MB Regulamin zwalniania z wychowania fizycznego
[pobierz] 0.3 MB Deklaracja do klas sportowych

Deklaracja rodziców do uczestniczenia dziecka z zajęciach sportowych obowiązująca od nowego roku szkolengo 2016/2017

[pobierz] 0.4 MB Regulamin klas sportowych

Regulamin obowiązujący od nowego roku szkolnego 2016/2017

[pobierz] 0.2 MB Regulamin wycieczek szkolnych
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie rodzica

Załącznik nr 3 wyodrębniony z Regulaminu wycieczek szkolnych.

[pobierz] 0.2 MB Procedura kontaktów z rodzicami
[pobierz] 0.1 MB Rejestr Zbiorów Danych Osobowych SP1 Chodzież