Program Erasmus Plus


W dniach 11-17 listopada nauczyciele - Weronika Dutkiewicz, Oskar Nojszewski oraz Anna Zawadzka, reprezentowali szkołę podczas konferencji otwierającej międzynarodowy program „Stop przemocy i dyskryminacji” w ramach projektu Erasmus plus. W spotkaniu, które odbyło się w Adanie w Turcji, wzięli również udział przedstawiciele Włoch, Rumunii oraz Bułgarii. Głównym celem spotkania było omówienie szczegółowych zasad współpracy międzynarodowej, przydzielenie obowiązków poszczególnym zespołom oraz ustalenie warunków mobilności w ramach projektu. Ważnym punktem wizyty było przedstawienie problemu dyskryminacji i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz podzielenie się sposobami i narzędziami zwalczającymi to negatywne zjawisko. Nauczyciele mieli okazję poznać turecki system edukacji jak również podzielić się własnym doświadczeniem uczestnicząc i prowadząc zajęcia w różnych szkołach w Adanie. Podczas dwuletniego projektu polscy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 będą realizowali założenia projektu. Pod koniec marca 2019 wyjadą do Bułgarii, następnie odwiedzą Rumunię aby w marcu 2020 roku gościć wszystkich partnerów w Chodzieży. Podsumowanie i zakończenie projektu odbędzie się we Włoszech.

W grudniu 2018 r. nauczyciele naszej szkoły – Pani Weronika Dutkiewicz, Pani Anna Zawadzka i Pan Oskar Nojszewski, w ramach programu Erasmus plus zaprezentowali film dla społeczności szkolnej „Turcja jakiej nie znamy”. Wszyscy zgromadzeni mogli zobaczyć Turcję z innej strony niż pobyt w kurorcie wakacyjnym. Nauczyciele biorący udział w programie opowiedzieli o kulturze i gościnności tureckiej, o dzieciach i szkołach w tym kraju. To czego doświadczyli w Turcji jest niezwykłym doświadczeniem i niezapomnianym przeżyciem. Zachęcono uczniów do udziału w darmowym projekcie, który jest niezwykłym wydarzeniem dla naszej szkoły.

Kolejny wyjazd w ramach Erasmus plus odbędzie się w marcu

9 stycznia 2019 r. odbyła się rekrutacja uczniów do programu Erasmus plus. Komisja rekrutacyjna ds. Erasmus wyłoniła 7 uczniów, którzy pod koniec marca odwiedzą Bułgarię. Całkowity koszt wyjazdu jest bezpłatny i międzynarodową przygodę z programem Erasmus plus rozpoczną: Marta, Maria, Anastazja, Anna, Julia, Jan i Wojciech.

Dziękujemy uczestnikom, którzy wzięli udział w rekrutacji. „Jesteśmy z Was bardzo dumni” - dodają organizatorzy i jednocześnie ubolewają, że nie mogą wszystkich chętnych uczniów zabrać do Bułgarii.