Programy i projekty


 

PROJEKT LOWE w SP1

 

Od listopada br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży rusza projekt pod nazwą Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest aktywizacja i integracja osób dorosłych z terenu miasta Chodzieży i powiatu chodzieskiego.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
• rozwijanie kompetencji informatycznych, w szczególności osób 45+,
• organizacja warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie oraz coachingu rodzicielskiego, doradztwa indywidualnego dla rodzin potrzebujących tego typu wsparcia,
• przeprowadzenie kursów językowych z języka hiszpańskiego i języka angielskiego,
• organizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych aktywizujących i integrujących społeczność lokalną oraz reprezentantów różnych pokoleń,
• uruchomienie punktu doradztwa zawodowego i podatkowego,
• nawiązanie współpracy z instytucjami i pracodawcami działającymi w Chodzieży,
• organizacja warsztatów artystyczno-teatralnych i dziennikarskich.

Dodatkowo szkoła dzięki pozyskanym środkom wyremontuje pomieszczenie oraz zakupi niezbędny sprzęt i wyposażenie potrzebne przy realizacji założonych celów, m.in. laptopy oraz schodołaz, aby dostosować obiekt dla osób niepełnosprawnych. Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z oferty LOWE (Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji).
Osoby i instytucje, które chciałyby brać udział w zajęciach, warsztatach lub imprezach proszone są o kontakt z dyrektorem szkoły Tomaszem Jagodzińskim (ul. Staszica codziennie w godzinach 9-14 lub pod nr tel. 0672820461), wicedyrektorem Bernadetą Kmiotek lub nauczycielką języka angielskiego Weroniką Dutkiewicz. Szczegółowe informacje o terminach prowadzonych działań umieszczane będą na stronie internetowej szkoły (sp1chodziez.pl) i portalu społecznościowym Facebook.
Należy dodać, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży jest jedną z 20 instytucji w Polsce, która została wybrana w konkursie grantowym ogłoszonym przez Politechnikę Wrocławską i dzięki temu pozyska prawie 200 tys. zł.

[pobierz] 0.1 MB Dzień Bezpiecznego Internetu

Plik zawiera szczegółowe sprawozdanie z przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu w SP1

Realizacja programów profilaktycznych
Uczniowie naszej szkoły realizowali programy profilaktyczne „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”. W klasach I odbyły się pogadanki na temat szkodliwości palenia. Pierwszaki obejrzały film „Nikotyna - legalny narkotyk” i wzięły udział w konkursie plastycznym o tematyce antynikotynowej. Świetliczaki przygotowały scenkę „Mamo, tato nie pal”, którą przedstawiły klasom pierwszym. W klasach IV-VI przeprowadzono warsztaty asertywności, zorganizowano zajęcia dotyczące wpływu dymu tytoniowego na organizm człowieka. Odbyło się też przedstawienie „Rozprawa nad Patrycym Papierosem”. Uwieńczeniem projektów był happening antynikotynowy ulicami miasta. Uczniowie nieśli hasła propagujące zdrowy styl życia, plakaty, chorągiewki, balony oraz ulotki, które rozdali mieszkańcom Chodzieży.
Koordynatorami programów były: Ewa Nowicka i Daria Kozioł.

Bierzemy udział w programie Koduj z klasą

W tym roku szkolnym bierzemy udział w programie Koduj z klasą, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja programowania wśród uczniów. Realizacja cyklów lekcji poświęconych programowaniu uczy nie tylko stosowania algorytmów, zasad logiki, ale przede wszystkim samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Uczniowie na zajęciach przekonują się, że dzięki technologiom informacyjno – komunikacyjnym nauka może być dużo ciekawsza.

[pobierz] 0.2 MB Zaświadczenie o udziale w programie Koduj z klasą
Dobre wychowanie
Dobre wychowanie

Udział w konkursie Szkoła Dobrego Wychowania

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu Szkoła Dobrego Wychowania, organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Realizacja zadań objętych regulaminem konkursu potrwa do 21 marca 2016 roku.

Celem projektu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Dnia 11 czerwca 2015 w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie dwuletniego projektu eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. W ramach projektu uczniowie opracowali biogramy wybranych przez siebie ciekawych i zasłużonych postaci z naszej gminy: ks. Jana Ksyckiego, Zenona Goślińskiego, Mariana Szudry, Klary Budnowskiej, Sylwestra Mańczaka, Bronisława Marona, Honoraty Pilarczyk i Romana Grewlinga. Efekty pracy młodych encyklopedystów można znaleźć na stronie www.cdew.pl. Oficjalne zakończenie projektu uświetnili swoją obecnością bohaterowie uczniowskich biogramów - pani Honorata Pilarczyk i pan Roman Grweling oraz członkowie rodzin, przyjaciele i znajomi pozostałych bohaterów - pani Iwona Szudra, pani Anita Szudra-Broniarczyk, pan Marian Maron i pan Jerzy Sapuła.
Projekt był dla uczniów wielkim wydarzeniem. Pracując nad biogramami zamieniali się w detektywów, historyków i dziennikarzy. Udział w projekcie dał uczniom szansę na rozwój umiejętności współpracowania w grupie i samodzielnego podejmowania decyzji. Szukając informacji o wybranych postaciach, młodzi encyklopedyści odwiedzili m.in. Miejską Bibliotekę, Oddział Muzealny Historii Chodzieży, Izbę Pamięci przy kościele pw. NNMP, bywali na wystawach organizowanych przez MDK, uczestniczyli w uroczystej Sesji Rady Miasta z okazji 580 rocznicy nadania praw miejskich Chodzieży, gościli w domach swoich bohaterów, urzędach państwowych, organizacjach społecznych, przeprowadzali wywiady i nagrywali filmy. Projekt przyniósł wymierne korzyści szkole, która otrzymała bezprzewodową sieć internetową oraz zyskała 2 laptopy i tablety. Jednak kluczową wartością projektu było budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości, ukazanie dobrych wzorców i przykładów bohaterów, którzy przecież są wśród nas.

Konkurs w ramach realizacji programu Nie pal przy mnie proszę

W ramach programu antynikotynowego realizowanego w klasach pierwszych, przeprowadzono konkurs plastyczny. Tematem konkursu było wykonanie pracy zgodnej z hasłem ,,Nie pal przy mnie, proszę", która miała odzwierciedlać główną ideę programu, czyli promowanie zasad zdrowego stylu życia bez papierosa.

Komisja konkursowa w składzie: Barbara Barwicka, Alicja Sarbinowska, Ewa Nowicka nagrodziła prace następujących uczniów: I miejsce - Jagna Kruszka kl. Ib, II miejsce - Patrycja Gajzler kl. Ib, III miejsce - Wojciech Gracz kl. Id. Wyróżnienia otrzymali: Jakub Wylegała kl. Id, Anna Kępa kl. Ie, Paweł Przybyszewski kl. Id.

Za kasztany i żołędzie, wiedzy Ci przybędzie

Uczniowie naszej szkoły brali udział w organizowanym przez Nadleśnictwo Podanin projekcie: Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie. W ramach projektu zbierali w miesiącu październiku kasztany i żołędzie, a w nagrodę za zbiory zaproszeni zostali do lasu na zajęcia edukacyjne.

Zajęcia edukacyjne odbyły się 27 stycznia bieżącego roku na terenie lasów nadleśnictwa. Podczas zajęć dzieci dokarmiały zwierzęta leśne, obserwowały tropy zwierząt, układały puzzle przedstawiające zwierzęta żyjące w naszych lasach, wysłuchały gry myśliwego na rogu, oglądały poroża i słuchały ciekawych informacji on życiu lasu. Zajęcia zakończyły się wspólnym ogniskiem i wyśmienitym ciepłym posiłkiem.
Uczestnicy projektu i ich opiekunowie serdecznie dziękują pracownikom Nadleśnictwa Podanin za zorganizowanie zajęć.

Projekt Za kasztany i żołędzie, wiedzy ci przybędzie

 eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Grupa uczniów biorących udział w projekcie e-Szkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan opracowuje biogram pani Honoraty Pilarczyk, która działa społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych. W dn. 22 stycznia br. uczennice klasy czwartej: Amelia Kąkolewska, Kinga Kozubowska, Martyna Kulka, Marta Przewoźniak spotkały się z panią Honoratą Pilarczyk w siedzibie Stowarzyszenia Bioderko. Dziewczynki przeprowadziły wywiad z panią Pilarczyk. Zwiedziły również salę do ćwiczeń rehabilitacyjnych i mogły skorzystać z różnych urządzeń, co bardzo im się podobało. Teraz czeka ich dalsza, bardzo odpowiedzialna praca nad projektem.

 

eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Uczniowie naszej szkoły pracujący w pierwszej edycji nad Cyfrową Dziecięcą Encyklopedią Wielkopolan wykonali swoje zadanie. Utworzone przez nich biogramy ks. Jana Ksyckiego, Zenona Goślińskiego, dr Mariana Szudry i Klary Budnowskiej recenzenci ocenili bardzo dobrze. Uczniowie uczestniczyli również w konkursie wiedzy o Wielkopolsce. W konkursie tym wyróżnienie uzyskał Sebastian Mostaler z klasy VI c. Od listopada nowa grupa uczniów zaczęła pracę w kolejnej edycji projektu. Dzieci dokonały już wyboru postaci, które je zainteresowały i których biogramy będą tworzyli. Tym razem będą to: Roman Grewling, Sylwester Mańczak, Bronisław Maron i Honorata Pilarczyk. Poszukując i gromadząc informację o tych osobach uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę zarówno na temat historii naszego miasta jak i czasach współczesnych.

 

Uczestniczymy w programie Klub Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klas pierwszych dołączyli do Klubu Bezpiecznego Puchatka. Jest to największy w Polsce program edukacyjny, który uczy pierwszoklasistów, jak być bezpiecznym na drodze, w domu, w szkole oraz w czasie wolnym. Dzieci otrzymały materiały edukacyjne, które będą wykorzystywały w czasie zajęć o zasadach bezpieczeństwa. Zawierają one również treningi koncentracji, zapamiętywania, selekcji informacji i kreatywności.
Organizatorem programu jest firma Maspex, Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Nauczyciele. Patronat Honorowy sprawuje Komendant Główny Policji i Kuratoria Oświaty.
Współuczestnikami tego programu są rodzice, którzy mają pomóc dzieciom bezpiecznie i radośnie wejść w nowy, nieznany świat.
Szkoła już teraz otrzymała certyfikat o przynależności do Klubu Bezpiecznego Puchatka, a w listopadzie nasi uczniowie wezmą udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa.

 

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przyznał naszej placówce tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Jest on wyróżnieniem dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, a także stanowi uhonorowanie wieloletniej pracy nauczycieli i uczniów. Nadal będziemy systematycznie wspierać i promować uzdolnienia naszych podopiecznych, aby mogli w przyszłości realizować swoje plany i ambicje. W ramach projektu szkoła otrzymała bezpłatne poradniki do pracy z uczniem zdolnym, a także została umieszczona na ogólnopolskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów.

Czytaj więcej >>

 

23 czerwca 2014 r. w MDK nastąpiło podsumowanie realizacji projektu „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski” w obszarze postawy uczniowskie.

[pobierz] 1.4 MB Podsumowanie realizacji projektu 2013/2014

Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć

Szkoła w ramach systemowego projektu unijnego przystąpiła Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć do kursu dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje w zakresie wspierania rozwoju uczniów zdolnych. Jest to projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Szkolenie obejmuje:

 • wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej,
 • rozpoznawanie uczniów/uczennic zdolnych oraz ich potrzeb,
 • praca z uczniem/uczennicą zdolną,
 • współpraca z rodzicami,
 • tworzenie środowiska do rozwoju.

Czytaj więcej >> 

Szkoła Matematycznych Innowacji

W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży dobiegł końca projekt „Matematyka Innego Wymiaru – Organizacja  Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży”, który realizowany był od roku 2011. Autorem projektu była Firma Edukacyjno – Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma. W ramach projektu 30 chętnych uczniów klas IV –VI utworzyło ELITMAT TEAMY, czyli drużyny uczniów, którzy chcieli rozwijać swoje zdolności matematyczne. Do magicznego świata matematyki zaprosili uczniów bohaterowie  baśniowej krainy Kwadratolandii. Uczniowie mieli bezpłatny dostęp do zbiorów zadań, płyt CD oraz portalu ELITMAT SPACE. Portal ten w atrakcyjny sposób przedstawiał zagadnienia matematyczne poprzez plansze interaktywne, animacje, zadania, gry i łamigłówki logiczne. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swoich sił w ogólnopolskiej rywalizacji podczas dwóch edycji Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży”. Na zakończenie projektu szkoła nasza została wyróżniona tytułem „SZKOŁA MATEMATYCZNYCH INNOWACJI”, a realizujące ten projekt nauczycielki matematyki pani Mariola Karpeta i pani Renata Kulwas tytułem „INNOWACYJNY NAUCZYCIEL MATEMATYKI”.

  

eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Szkoła bierze udział w projekcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej. Celem projektu jest wdrożenie w szkołach podstawowych Wielkopolski programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Udział w projekcie pomoże połączyć przedmioty szkolne jak historię, geografię, przyrodę czy język polski z kompetencjami interpersonalnymi uczniów. Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan stworzą noty biograiczne, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące ponad 1800 najwybitniejszych mieszkańców Wielkopolski.

Czytaj więcej >>

Program kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu doskonalenia nauczycieli i wdrożenie zmian w tym systemie poprzez tworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia oraz sieci współpracy i samokształcenia.

 

Czym mnie moja pani zaskoczy dzisiaj w szkole

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w ramach propagowania idei cyfrowej szkoły biorą udział w projekcie: "Czym mnie moja pani zaskoczy dzisiaj w szkole" dofinansowywanym w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Jest to szkolenie dla nauczycieli posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, obejmujące między innymi technologię Mause Mischief, dzięki której można tworzyć ciekawe, interaktywne prezentacje, gdzie uczniowie odpowiadają na pytania, rysują, posługując się jedynie myszkami, podłączonymi do nauczycielskiego komputera. Szkolenie ponadto przybliża nauczycielom zastosowanie rozwiązań TIK w edukacji wczesnoszkolnej, technologie komunikacyjne Google Apps, a nawet obsługę tabletów z systemami Android, które każdy pedagog może wykorzystywać do pracy na zajęciach edukacyjnych w szkole.

Szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów firmy Microsoft, w opinii biorących w nim udział nauczycieli, jest krokiem na przód ku nowoczesnej edukacji.

 

Szkoła realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

 • "Warzywa i owoce" - dla klas I - III
 • "Szklanka mleka" - dla klas IV - VI
 • "Nowoczesna edukacja" - dla nauczycieli
Partnerami szkoły w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego są:
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie,
 • PROERGO Jarosław Trafidło (Mława)
 • PHU JARKO Jarosław Hübner (Nowa Wieś k. Wschowy)
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • AG Doradztwo z Poznania.