E - dziennik


Informujemy, że począwszy od 1 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży wdrżana będzie usługa - Dziennik elektroniczny. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną VULCAN, współpracującą ze szkołą.

Rodzice na zebraniach dotyczących organizacji nowego roku szkolnego 2019/2020  uzyskają informacje odnośnie zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.

[pobierz] 1.5 MB Regulamin E - dziennika

UWAGA!

Rodzice otrzymują dostęp do dziennika elektronicznego po podaniu adresu e-mail, a także zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego podczas pierwszych zebrań. Adresy e-mail stanowiące loginy konta RODZIC nauczyciele wprowadzą do systemu w ciągu kilku dni od zakończenia pierwszych zebrań. Po wprowadzeniu do systemów adresów e-mail, rodzice będą mogli założyć swoje konta.