Informacje


[pobierz] 1.4 MB Stypendium dla absolwentów gimnazjum
[pobierz] 0.1 MB Regulamin konkursu

Plik zawiera regulamin konkursu "Bądź eko - zbieraj papier człowieku"

[pobierz] 0.1 MB Konkurs 100 wpłat na RR

Plik zawiera regulamin konkursu 100% wpłat na Radę Rodziców

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Termin Charakter spotkań
30.08.2017  Organizacja pracy wychowawczej z zespołem uczniów klas pierwszych
4.09.2017  Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
20-21.09.2017  Zebrania organizacyjne z wychowawcami
25.10.2017  Drzwi otwarte dla rodziców
22.11.2017  Drzwi otwarte dla rodziców oraz „Akademia dla rodziców”
24.11.2017  Dzień Patrona – Święto szkoły i ślubowanie klas pierwszych
18-21.12.2017  Spotkania wigilijne kl. I-III
6-7.02.2018  Semestralne zebrania z rodzicami
10.03.2018  Drzwi otwarte szkoły dla kandydatów dla klas I
11.04.2018  Drzwi otwarte dla rodziców
14.05.2018  Spotkania dotyczące ocen proponowanych
1.06.2018  Międzynarodowy Dzień Dziecka/ Święto Sportu
22.06.2018  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
[pobierz] 0.2 MB Wykaz podręczników rok szk. 2017/18
[pobierz] 0.5 MB Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczniów

Nagrody Rady Rodziców rozdane

Dnia 18.05. skarbnik Rady Rodziców Katarzyna Troczyńska przekazała w imieniu Rady Rodziców nagrody w konkursie "BĄDŹ EKO - ZBIERAJ PAPIER CZŁOWIEKU." Zwycięska klasa IV C otrzymała nagrodę w wysokości 500 zł, IV A i V C w wysokości 300 zł, a wyróżnienie klasa II D w wysokości 200 zł. Gratulujemy uczniom i rodzicom zwycięskich klas, a Radzie Rodziców za ufundowane nagrody.
Nagrody indywidualne zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego

[pobierz] 0.2 MB Wyniki konkursu

Publikujemy wyniki konkursu Bądź EKO - Zbieraj papier człowieku

Informujemy, że w związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się coraz częściej zagrożeń w internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do instytucji oświatowych podejmujący problem zachowania przez dzieci i młodzież bezpieczeństwa w sieci. Zwraca uwagę w nim na potrzebę współpracy szkół z rodzicami, celem podejmowania działań zmierzających do zapoznania rodziców z zagrożeniami, będącymi wynikiem nieostrożnego korzystania przez uczniów z zasobów sieci.
Zamieszczamy skierowaną do rodziców broszurę: Zagrożenia w internecie. Zapobieganie - reagowanie. Gry komputerowe, z którą warto zapoznać się, by chronić nasze dzieci przed niebezpieczeństwem, często będącym skutkiem nieumiejętnego korzystania z sieci, a także długotrwałego spędzania czasu przed komputerem.

[pobierz] 2.2 MB Broszura: Zagrożenia w internecie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży zaprasza wszystkich chętnych rodziców uczniów klas II - IV do udziału w grupie wsparcia, pt. „Żywe srebro”.

Podczas pracy wymienimy się cennymi doświadczeniami, jakie nabyliśmy wychowując żywe, nadmiernie aktywne dziecko. Nauczymy się lepszej komunikacji z dzieckiem oraz innymi osobami, poznamy konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem.
Grupę poprowadzą psycholożki pracujące w Poradni – Kamila Karowska-Gaudyn i Agnieszka Widomska. Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny z Poradnią (672812531 lub 603 750 533).
Spotkania odbywać się będą raz na trzy tygodnie w piątki od godziny 15:00 do 16:30. Proponowany termin pierwszego spotkania 30.09.2016r. godz. 15:00.


 

Zachęcamy rodziców do odwiedzania strony e – podręczniki powstałej w ramach realizacji projektu między innymi Ośrodka Rozwoju Edukacji, a mającego być odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz wyzwania nowoczesnej, cyfrowej szkoły.

W bazie umieszonych na tej stronie zasobów można znaleźć multimedialne podręczniki zarówno dla klas młodszych oraz klas IV – VI, które stanowią idealne narzędzie wspomagające rozwój uczniów, umożliwiające zgłębianie wiedzy z dziedziny języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, zajęć komputerowych nie tylko w formie tekstów, ale również zagadek, krzyżówek, filmów i innych ciekawych zadań.

Uczniowie naszej szkoły również w ramach realizacji treści programowych będą korzystali z opracowych na platformie zasobów.

 

Informujemy, że również w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły będą brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Poniżej zamieszczony został link do strony kuratorium, zawierającej informacje, regulaminy dotyczące organizowanych konkursów.

Czytaj więcej>>

 

MEN informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem zarówno szkoła, jak i rodzice nie mają obowiązku ubezpieczania uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Decyzję o ubezpieczeniu od NNW podejmują rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Niezapłacenie składki proponowanej przez ubezpieczyciela jest równoznaczne z brakiem ubezpieczenia.

Uwaga! Zgodnie z przepisami art.18 ust.1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka, podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art.16 ust 56 ustawy.

Czytaj dalej>>