Informacje


[pobierz] 1.4 MB Stypendium dla absolwentów gimnazjum
[pobierz] 0.3 MB Wykaz podręczników i ćwiczeń na rok szk. 2018/19
[pobierz] 0.5 MB Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczniów

MEN informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem zarówno szkoła, jak i rodzice nie mają obowiązku ubezpieczania uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Decyzję o ubezpieczeniu od NNW podejmują rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Niezapłacenie składki proponowanej przez ubezpieczyciela jest równoznaczne z brakiem ubezpieczenia.

Uwaga! Zgodnie z przepisami art.18 ust.1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka, podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art.16 ust 56 ustawy.

Czytaj dalej>>