Informacje


[pobierz] 0.3 MB Podręczniki do zakupu przez rodziców 2019/20
[pobierz] 0.1 MB Konkurs "Bądź EKO - zbieraj papier człowieku"

Plik zawiera regulamin konkursu

[pobierz] 0.1 MB Regulamin konkursu „100% wpłat fundusz na RR"

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19

 

Data Charakter spotkania
 30.08.2018 Organizacja pracy wychowawczej z zespołem uczniów klas pierwszych
 3.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
 19-20.09.18 Zebrania organizacyjne (plan pracy wychowawczej i profilaktyki, Szkolny System Oceniania, wymagania edukacyjne, prawa i obowiązki rodziców, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców)
 09.2018 Zebranie Rady Rodziców – Prezydium Rady Rodziców, przyjęcie programu wychowawczego o programu profilaktyki, sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2017/2018
 24.10.2018   "Drzwi otwarte dla rodziców" 17.00 - 18.30
 28.11.2018 "Drzwi otwarte dla rodziców" 17.00 - 18.30. "Akademia dla rodziców"
 30.11.2018 Dzień Patrona - Święto szkoły i ślubowanie klas pierwszych
 17-21.12.18 Spotkania wigilijne klasa I - III
30-31.01.19 Semestralne spotkania z rodzicami

2.03.2019

sobota

"Drzwi otwarte" dla kandydatów do klas I
13.03.2019 "Drzwi otwarte dla rodziców" 17.00 - 18.30
15-16.05.19 Spotkania z rodzicami odnośnie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego
31.05.2019 Międzynarodowy Dzień Sportu - Dzień Dziecka
21.06.2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego

MEN informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem zarówno szkoła, jak i rodzice nie mają obowiązku ubezpieczania uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Decyzję o ubezpieczeniu od NNW podejmują rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Niezapłacenie składki proponowanej przez ubezpieczyciela jest równoznaczne z brakiem ubezpieczenia.

Uwaga! Zgodnie z przepisami art.18 ust.1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka, podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art.16 ust 56 ustawy.

Czytaj dalej>>