O szkole


Budynek szkoły
Budynek szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży jest jedną z dwóch szkół sześcioklasowych, położonych na terenie malowniczego miasta Chodzież. Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Staszica,  niedaleko Pływalni Delfin oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Jesteśmy po to, aby przekazywać wiedzę, kształcić umiejętności, nauczyć je stosować w sytuacjach typowych i problemowych, wychowywać w zgodzie z kodeksem etycznym. Chcemy wychowywać ludzi śmiałych, komunikatywnych, otwartych, umiejących korzystać z osiągnięć nauki i techniki. Zapewniamy wiele zajęć pozalekcyjnych, pogłębiających wiedzę oraz umiejętności naszych uczniów.

[pobierz] 0.3 MB Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży
[pobierz] 5.9 MB Informacja o sztandarze szkoły

Hymn szkoły - karaoke

[pobierz] 0.1 MB Hymn szkoły - tekst
Nasze sukcesy
Nasze sukcesy

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach zainteresowań. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Realizujemy wycieczki tematycznie, przedmiotowe związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Staszica w Chodzieży posiada sztandar, własny hymn, "Odznakę dla Najlepszego".
 • Przez kolejne lata ukazują się w szkole zbiorki poetyckie, zawierające wiersze uczniów szkoły pt."Wpisane w tarczę".
 • Redagowana jest szkolna gazetka "Jedyna na szóstkę" i "Bombonierka".
 • Corocznie uczniowie z nauczycielami prezentują swój dorobek artystyczny na organizowanych koncertach środowiskowo-integracyjnych.
 • Umacniamy więzi poprzez spotkania klasowe poza lekcjami, w których biorą udział uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Szkoła czynnie uczestniczy w organizowanych akcjach, mających służyć miastu i jej społeczności. Uczniowie mają możliwość oglądania spektakli teatralnych, muzycznych koncertów i przedstawień.
 • Szkoła, dbając o jakość kształcenia uzyskała tytuł Szkoły z klasą wraz z certyfikatem, w kolejnych akcjach sprawności: Szkoła uczy myśleć i Szkoła uczy działać.
 • Uczniowie począwszy od klasy pierwszej mają możliwość uczenia się języka angielskiego oraz niemieckiego.
 • Nasi uczniowie w ramach zajęć sportowych korzystają z basenu.
 • Troszcząc się o bezpieczeństwo uczniów, uzyskaliśmy certyfikat Szkoła bez przemocy.
 • Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w programie Uczniowie z klasą.
 • Zdobyliśmy certyfikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie
 • Zdobyliśmy certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu
 • W szkole wdrażana jest innowacja pedagogiczna pod nazwą projekt Matematyka Innego Wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży.
[pobierz] 0.7 MB 6-latek w naszej szkole. Dobre praktyki
szkolne logo
szkolne logo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży ma swoje logo, wyłonione w wyniku konkursu, które umieszczone jest głównie na uczniowskich koszulkach, stanowiących oficjalny strój szkolny uczniów.

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

- Burrhus F. Skinner