Rekrutacja


[pobierz] 0.3 MB Lista przyjętych

Plik zawiera listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej na rok szk. 2020/2021

[pobierz] 0.3 MB Lista nieprzyjętych

Plik zawiera listę uczniów nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szk. 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

[pobierz] 0.4 MB Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020
[pobierz] 0.2 MB Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
[pobierz] 0.4 MB Karta przyjęcia dziecka do szkoły
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie woli przyjęcia
[pobierz] 0.2 MB Wykaz ulic należących do obwodu SP1

Plik zawiera wykaz wszystkich ulic przynależących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży