Rekrutacja


[pobierz] 1.3 MB Zarządzenie nr 0050.13.2023

Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 17 stycznia 2023 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupelniającego do przedszkoli i szkół, dla którego Gmina Miejska w Chodzieży jest organem prowadzącym

[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie woli przyjęcia
[pobierz] 0.2 MB Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
[pobierz] 0.4 MB Karta przyjęcia dziecka do szkoły
[pobierz] 0.3 MB Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy
[pobierz] 0.2 MB Wykaz ulic należących do obwodu szkoły SP1