Rekrutacja


[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie woli przyjęcia
[pobierz] 1.3 MB Terminy rekrutacji

Zarządzenie Nr 0050.13.22 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 13 stycznia 2022 w sprawie ustalenia przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

[pobierz] 0.2 MB Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
[pobierz] 0.4 MB Karta przyjęcia dziecka do szkoły
[pobierz] 0.3 MB Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy
[pobierz] 0.2 MB Wykaz ulic należących do obwodu szkoły SP1