Rekrutacja


[pobierz] 0.3 MB Terminy postępowania rekrutacyjnego
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia
[pobierz] 0.2 MB Karta przyjęcia dziecka do szkoły

Karta przyjęcia dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie SP nr 1

[pobierz] 0.1 MB Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły podstawowej
[pobierz] 0.6 MB Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy gimnazjalnej
[pobierz] 0.2 MB Wykaz ulic należących do obwodu SP1

Plik zawiera wykaz wszystkich ulic przynależących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży