Rekrutacja


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

[pobierz] 0.4 MB Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia
[pobierz] 0.2 MB Karta przyjęcia dziecka do szkoły

Karta przyjęcia dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie SP nr 1

[pobierz] 0.1 MB Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły podstawowej
[pobierz] 0.6 MB Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy gimnazjalnej
[pobierz] 0.2 MB Wykaz ulic należących do obwodu SP1

Plik zawiera wykaz wszystkich ulic przynależących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży