O szkole


Logo szkoły
Logo szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży jest jedną z dwóch szkół ośmoklasowych, położonych na terenie malowniczego miasta Chodzież. Budynki szkoły znajdują się przy ulicy Staszica oraz przy ulicy Paderewskiego.

Jesteśmy po to, aby przekazywać wiedzę, kształcić umiejętności, nauczyć je stosować w sytuacjach typowych i problemowych, wychowywać w zgodzie z kodeksem etycznym. Chcemy wychowywać ludzi śmiałych, komunikatywnych, otwartych, umiejących korzystać z osiągnięć nauki i techniki. Zapewniamy wiele zajęć pozalekcyjnych, pogłębiających wiedzę oraz umiejętności naszych uczniów.

[pobierz] 0.3 MB Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży
[pobierz] 5.9 MB Informacja o sztandarze szkoły
[pobierz] 0.1 MB Hymn szkoły - tekst
Nasze sukcesy
Nasze sukcesy

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach zainteresowań. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Realizujemy wycieczki tematycznie, przedmiotowe związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Staszica w Chodzieży posiada sztandar, własny hymn, "Odznakę dla Najlepszego".
 • Przez kolejne lata ukazują się w szkole zbiorki poetyckie, zawierające wiersze uczniów szkoły pt."Wpisane w tarczę".
 • Redagowana jest szkolna gazetka "Jedyna na szóstkę" i "Bombonierka".
 • Corocznie uczniowie z nauczycielami prezentują swój dorobek artystyczny na organizowanych koncertach środowiskowo-integracyjnych.
 • Umacniamy więzi poprzez spotkania klasowe poza lekcjami, w których biorą udział uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Szkoła czynnie uczestniczy w organizowanych akcjach, mających służyć miastu i jej społeczności. Uczniowie mają możliwość oglądania spektakli teatralnych, muzycznych koncertów i przedstawień.
 • Szkoła, dbając o jakość kształcenia uzyskała tytuł Szkoły z klasą wraz z certyfikatem, w kolejnych akcjach sprawności: Szkoła uczy myśleć i Szkoła uczy działać.
 • Uczniowie począwszy od klasy pierwszej mają możliwość uczenia się języka angielskiego oraz niemieckiego.
 • Nasi uczniowie w ramach zajęć sportowych korzystają z basenu.
 • Troszcząc się o bezpieczeństwo uczniów, uzyskaliśmy certyfikat Szkoła bez przemocy.
 • Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w programie Uczniowie z klasą.
 • Zdobyliśmy certyfikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie
 • Zdobyliśmy certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu
 • W szkole wdrażana jest innowacja pedagogiczna pod nazwą projekt Matematyka Innego Wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży.