Wymiana międzynarodowa


Projekty wymiany młodzieży są zawsze realizowane przy wsparciu finansowym Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży

 


 

W 2022 roku mija 30 lat od momentu, w którym Chodzież i Nottuln oficjalnie podpisały porozumienie dotyczące współpracy miast. Jej wyjątkowość polega na tym, iż wzajemne wizyty przedstawicieli różnych stowarzyszeń zazwyczaj mają miejsce w rodzinach. Dzięki temu, partnerzy z obu miast mają możliwość bliższego poznania kultury oraz tradycji mieszkańców Polski i Niemiec.
Taka idea przyświeca również międzynarodowej wymianie młodzieży, która odbywa się w naszej szkole od kilku lat. Początkowo projekty te były organizowane przez Szkołę Podstawową nr 2, następnie przez Miejskie Gimnazjum, natomiast po reformie edukacyjnej w 2017 projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1.
Co roku uczniowie SP1 mają wyjątkową okazję do praktycznego zastosowania swoich umiejętności językowych (zarówno języka niemieckiego jak i języka angielskiego) podczas tygodniowego pobytu w Niemczech oraz podczas rewizyty gości w naszym mieście.
Podczas trwania projektu odbywają się warsztaty językowe, artystyczne, zajęcia muzyczne, sportowe oraz bardzo interesujące wycieczki krajoznawczo-turystyczne.
Osobami odpowiedzialnymi za wymianę partnerską w naszej szkole są Paweł Idczak oraz Anna Najder. W latach ubiegłych byli to również: Beata Roguszka, Agnieszka Kaczmarowska, Justyna Grduszak oraz Oskar Nojszewski.