Dla rodziców


Rada Rodziców działa w pełni społecznie, reprezentując społeczność rodziców w kontaktach z Radą Pedagogiczną oraz organem prowadzącym czyli Urzędem Miasta. Rada Rodziców pomaga w realizacji różnych najpilniejszych potrzeb szkoły w tym jej uczniów dzięki składkom na tzw. Komitet Rodzicielski.

Rada Rodziców:

  • funduje nagrody dla uczniów w konkursach szkolnych i na zakończenie roku szkolnego,
  • obdarowuje uczniów prezentami z okazji Święta Szkoły oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka,
  • nagradza rady klasowe pozyskujące największe ilości środków,
  • wspomaga uczniów w sytuacjach losowych (n.p. pilny zakup butów, wymiana okularów).

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców - Sylwia Tyrakowska

Zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców -  Joanna Martenka

Skarbnik - Katarzyna Troczyńska

Sekretarz - Monika Olejniczak

Członek Prezydium Rady Rodziców - Marta Nowak

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Marzena Marcinkowska

Sekretarz - Hanna Gałązka

Członek Komisji Rewizyjnej - Tomasz Bartkowiak

 

[pobierz] 0.1 MB Regulamin Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców
Składkę na Radę Rodziców lub dobrowolne wpłaty można dokonać

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży
nr rachunku: 15 8945 0002 0027 9800 3000 0010
W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasa


 

Nr Identyfikacji Podatkowej NIP 764 - 24 - 01 - 773

 


  

[pobierz] 0.1 MB Regulamin przyznawania stypendium
[pobierz] 0.5 MB Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczniów
[pobierz] 0.6 MB Regulamin zwolnień z wychowania fizycznego
[pobierz] 0.4 MB Regulamin świetlicy szkolnej

W regulaminie znajduje się Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

[pobierz] 0.4 MB Regulamin klas sportowych

Regulamin obowiązujący od września nowego roku szkolnego 2016/2017