Dla rodziców


SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców - Paweł Miziołek

Zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców -  Magdalena Sudoł

Skarbnik - Paulina Januchowska

Sekretarz - Monika Olejniczak

Członek Prezydium Rady Rodziców - Monika Laskowska-Kubińska

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Joanna Banaszkiewicz

Sekretarz - Iwona Nowaczewska

Członek Komisji Rewizyjnej - Anna Rentz

 

Rada Rodziców działa w pełni społecznie, reprezentując społeczność rodziców w kontaktach z Radą Pedagogiczną oraz organem prowadzącym czyli Urzędem Miasta. Rada Rodziców pomaga w realizacji różnych najpilniejszych potrzeb szkoły w tym jej uczniów dzięki składkom na tzw. Komitet Rodzicielski.

Rada Rodziców:

  • funduje nagrody dla uczniów w konkursach szkolnych i na zakończenie roku szkolnego,
  • obdarowuje uczniów prezentami z okazji Święta Szkoły oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka,
  • nagradza rady klasowe pozyskujące największe ilości środków,
  • wspomaga uczniów w sytuacjach losowych (n.p. pilny zakup butów, wymiana okularów).

 

[pobierz] 0.1 MB Regulamin Rady Rodziców
[pobierz] 0.2 MB Konkurs 100% wpłat na RR

Konto Rady Rodziców
Składkę na Radę Rodziców lub dobrowolne wpłaty można dokonać

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży
nr rachunku: 15 8945 0002 0027 9800 3000 0010
W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasa


 

Nr Identyfikacji Podatkowej NIP 764 - 24 - 01 - 773

 


  

[pobierz] 0.3 MB Regulamin przyznawania stypendium
[pobierz] 0.5 MB Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczniów
[pobierz] 1.2 MB Regulamin zwolnień z wychowania fizycznego

Internet to jedno z największych technicznych osiagnięć naszych czasów. Pozwala lepiej poznawać świat, łatwiej komunikować się, zdobywać wiedzę, dostarczać rozrywki, ale tez niesie pewnego rodzaju zagrożenia, dlatego należy dzieciom i młodzieźy uświadamiać, jak z niego bezpiecznie korzystać. Zachęcamy rodziców do wyświetlenia uczniom filmu "Stop cyberprzemocy" - film edukacyjny

[pobierz] 0.2 MB List do Rodziców
[pobierz] 1.1 MB Dzieci w wirtualnej sieci