Informacje


[pobierz] 0.4 MB Wykaz podręczników do zakupu na rok szk. 2022/23
[pobierz] 0.1 MB List Ministra Zdrowia do rodziców
[pobierz] 0.4 MB Program dla szkół - informacja dla Rodziców
[pobierz] 1.9 MB Broszura "Nastolatki w wirtualnym tunelu"
[pobierz] 3.1 MB Broszura "Dzieci w wirtualnej sieci"

MEN informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem zarówno szkoła, jak i rodzice nie mają obowiązku ubezpieczania uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Decyzję o ubezpieczeniu od NNW podejmują rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Niezapłacenie składki proponowanej przez ubezpieczyciela jest równoznaczne z brakiem ubezpieczenia.

Uwaga! Zgodnie z przepisami art.18 ust.1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka, podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art.16 ust 56 ustawy.

Czytaj dalej>>