Informacje


Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20

 

Data Charakter spotkania
 30.08.2019 Organizacja pracy wychowawczej z zespołem uczniów klas pierwszych
 2.09.2019 Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 19.09.19 Zebrania organizacyjne (plan pracy wychowawczej i profilaktyki, Szkolny System Oceniania, wymagania edukacyjne, prawa i obowiązki rodziców, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, dziennik elektroniczny)
 09.2019 Zebranie Rady Rodziców – Prezydium Rady Rodziców, przyjęcie programu wychowawczego o programu profilaktyki, sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2018/2019
 23.10.2019  

"Drzwi otwarte dla rodziców" 17.00 - 18.30

ul. Staszica

 24.10.2019

"Drzwi otwarte dla rodziców" 17.00 - 18.30

ul. Paderewskiego

 27.11.2019 "Drzwi otwarte dla rodziców" 17.00 - 18.30. "Akademia dla rodziców" ul. Staszica
 28.11.2019 "Drzwi otwarte dla rodziców" 17.00 - 18.30. "Akademia dla rodziców" ul. Paderewskiego
 29.11.2019 Dzień Patrona - Święto szkoły i ślubowanie klas pierwszych
 19-20.12.19 Spotkania wigilijne klasa I - III
 22.01.2020 Semestralne spotkania z rodzicami
 4.03.2020

"Drzwi otwarte dla rodziców" 17.00 - 18.30

ul. Staszica

 5.03.2020

 "Drzwi otwarte dla rodziców" 17.00 - 18.30

ul. Paderewskiego

 21.03.2020

sobota

"Drzwi otwarte" dla kandydatów do klas I
14.05.2020 Spotkania z rodzicami odnośnie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego
1.06.2020 Międzynarodowy Dzień Dziecka - Święto Sportu
26.06.2020 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
[pobierz] 0.4 MB Wykaz podręczników i ćwiczeń do zakupu na 2020/21
[pobierz] 0.1 MB Konkurs "Bądź EKO - zbieraj papier człowieku"

Plik zawiera regulamin konkursu

[pobierz] 0.1 MB Regulamin konkursu „100% wpłat fundusz na RR"

MEN informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem zarówno szkoła, jak i rodzice nie mają obowiązku ubezpieczania uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Decyzję o ubezpieczeniu od NNW podejmują rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Niezapłacenie składki proponowanej przez ubezpieczyciela jest równoznaczne z brakiem ubezpieczenia.

Uwaga! Zgodnie z przepisami art.18 ust.1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka, podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art.16 ust 56 ustawy.

Czytaj dalej>>