Kalendarz roku szkolnego 2018/19


1. Rozpoczęcie roku szkolnego:  3 września 2018 r. 

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe:  14 stycznia - 27 stycznia 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 marca - 23 kwietnia 2019 r.

5. Terminy egzaminów ósmoklasisty - 

6. Terminy egzaminów gimnazjalnych

  • część humanistyczna – 
  • część matematyczno-przyrodnicza – 
  • język obcy nowożytny – 

6. Zakończenie roku szkolnego - 21 czerwca 2019 r.

7. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

8. Egzaminy poprawkowe 27 – 31 sierpnia 2019 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.