Imprezy i konkursy


Planowane uroczystości/imprezy w roku szkolnym 2019/20

 

Uroczystość/Impreza Termin Organizatorzy

 

Klasy I - II

 

 Dzień Edukacji Narodowej 14 X 2019   H. Borucka, D. Jarocha
„Dzień dla Niepodległej” XI 2019  D. Kozioł
Pasowanie uczniów klas I.
Święto Patrona Szkoły
29 XI 2019  Wychowawcy klas I
 Pasowanie na świetliczka XI 2019   E. Nowicka, E. Garstka
 Boże Narodzenie XII 2019   P. Jabłońska, A. Roszak
 Pasowanie na czytelnika I lub II 2020  M. Pranke, I. Dreger
 Dzień Bezpiecznego Internetu II 2020  M. Sałek-Jęchorek
 Wybory do Samorządu Uczniowskiego kl.3 III 2020  SU
 Rekolekcje szkolne II sem  Nauczyciele katecheci
 Dzień wiosny 20 III 2020  Wychowawcy klas 1-3, świetlica
 Wielkanoc 17 IV 2020   Nauczyciele katecheci
 Symbole narodowe IV/V 2020  A.Zawadzka, D. Matusiak. J. Majewski
 Światowy Dzień Bez Papierosa 31V 2020  E. Nowicka, E. Garstka
 Dzień Dziecka VI 2020  nauczyciele I-III, nauczyciele WF, świetlica
 Bezpieczne wakacje VI 2020  B. Glinkowska

   

Klasy III - V

 

 Uroczystość/Impreza Termin   Organizatorzy
 Dzień Edukacji Narodowej  14 X 2019  H. Borucka, D. Jarocha
„Dzień dla Niepodległej” XI 2019  D. Kozioł
 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 20 XI 2019  D. Kozioł, świetlica
 Święto Patrona Szkoły  29 XI 2019  E. Binkiewicz
 Boże Narodzenie XII 2019  P. Jabłońska, A. Roszak
 Dzień Bezpiecznego Internetu II 2020  M. Sałek-Jęchorek/Emilia Łuszczki
 Dzień Języka Ojczystego II 2020  G. Paśniewska
 Wybory do Samorządu Uczniowskiego III 2020  SU
 Dzień wiosny - Europejski Dzień Języków Obcych II semestr  Nauczyciele języków obcych
 Dzień Wiosny – Szkolny Przegląd Talentów 20 III 2020  SU
 Wystawa „Wyobraźnia bez granic" IV 2020  I. Kostrzewa
 Wielkanoc 17 IV 2020  Nauczyciele katecheci
 Symbole narodowe IV/V 2020  A.Zawadzka, D. Matusiak. J. Majewski
 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich IV 2020  Biblioteka
 Rekolekcje szkolne II sem  Nauczyciele katecheci
 Dzień Sportu VI 2020  A.Jęsiek i nauczyciele wf
 Szkolny Dzień bez Przemocy VI 2020  SU
 Bezpieczne wakacje VI 2020  B. Glinkowska

   

Klasy VI - VIII

 

 Uroczystość/Impreza  Termin  Organizatorzy
Dzień Edukacji Narodowej IX 2019 E. Kantorska, SU

 Spotkanie ze świadkiem historii /Z.Balicki

– prezesem Chodzieskiego Koła Sybiraków

X 2019  J. Frankowski, E. Kantorska

 Erasmus - wyjazd do Rumunii

3-9 XI 2019  T. Jagodziński, O.Nojszewski, P.Idczak

 Dzień dla Niepodległej

XI 2019  I. Kleszczyńska
 Święto Patrona Szkoły  29 XI 2019  E. Kantorska, B. Kmiotek
 Dzień zdrowia XI 2019  M. Połajdowicz
 Boże Narodzenie – koncert kolęd XII 2019  W. Zwierzykowski
 Wybory do Samorządu Uczniowskiego III 2020  SU
 Erasmus - SP1 jako gospodarz koniec III 2020  Zespół n-li j.obcych, Dyrekcja, n-le wf-u
 Dzień wiosny - Europejski Dzień Języków Obcych III 2020  Nauczyciele języków obcych
 Dzień Wiosny – Szkolny Przegląd Talentów III 2020  SU
 Wystawa „Wyobraźnia bez granic" IV 2020  I. Kostrzewa
 Rekolekcje szkolne II sem  Nauczyciele katecheci
 Targi Edukacyjne dla absolwentów II semestr  A. Rettig, J.Frankows ki
 Wymiana z Nottuln (program w Polsce, przyjazd dyrektora Sieglera) 23-30 IV 2020 P.Idczak, A.Kaczmarowska
 Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich IV 2020  E. Kantorska
 Wymiana z Nottuln V 2020  
 Erasmus - wyjazd do Włoch 10-17 V 2020 A.Zawadzka, P.Idczak, O.Nojszewski, W.Dutkiewicz
 Dzień Sportu  VI 2020  A.Jęsiek i nauczyciele wf
 Bezpieczne Wakacje VI 2020  M. Kozińska
 Zakończenie roku szkolnego 26 VI 2020  Emilia Binkiewicz
 Pożegnanie absolwentów 26 VI 2020  E. Kantorska, I. Kostrzewa
[pobierz] 0.1 MB Planowane konkursy i zawody sportowe