Wymiana partnerska 2021


W związku z panująca pandemią Coronavirusa w tym roku projekt odbywał się w formie online. Ponad dwudziestoosobowa grupa młodzieży z obu krajów miała możliwość dowiedzieć się więcej na temat swoich zainteresowań, wymienić się swoimi poglądami na temat życia w Chodzieży i Nottuln. Nastolatki poznały również tradycje i zwyczaje panujące w swoich ojczyznach. W spotkaniach uczestniczyli również dyrektorzy szkół oraz burmistrzowie miast. To były naprawdę ciekawe dni! Dziękujemy uczniom za zaangażowanie!