E - dziennik


Informujemy, że począwszy od 1 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży funkcjonuje Dziennik elektroniczny. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną VULCAN, współpracującą ze szkołą.

Rodzice ucznów klas pierwszych na zebraniach dotyczących organizacji nowego roku szkolnego uzyskają informacje odnośnie zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.

Obrazek Zaloguj się do dziennika jest linkiem do strony dziennika elektronicznego.

Jednocześnie informujemy, że szkoła nie odpowiada za niewłaściwe działanie skrzynek pocztowych i ewentualne opóźnienia w odbiorze linków aktywacyjnych do kont oraz działanie aplikacji Dzienniczek Vulcan.

Podczas zakładania konta Rodzic lub Uczeń należy upewnić się, że jest to adres dziennika elektronicznego naszej szkoły (nie innej w kraju), a zatem adres: https://uonetplus.vulcan.net.pl/chodziez/, w przeciwnym razie, po kliknięciu opcji Załóż konto - pojawi się informacja, że adres nie został rozpoznany, albo wychowawca nie wprowadził go do systemu.

[pobierz] 0.9 MB Regulamin e - dziennika

UWAGA!

Rodzice otrzymują dostęp do dziennika elektronicznego po podaniu adresu e-mail, a także zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego podczas pierwszych zebrań. Adresy e-mail stanowiące loginy konta RODZIC nauczyciele wprowadzą do systemu w ciągu kilku dni od zakończenia pierwszych zebrań. Po wprowadzeniu do systemów adresów e-mail, rodzice będą mogli założyć swoje konta.