Egzamin ósmoklasisty


[pobierz] 0.4 MB Procedury egzaminacyjne ósmoklasisty

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2024
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie procedur organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży w roku szkolnym 2023/2024.