Szkoła Promująca Zdrowie


[pobierz] 0.4 MB Program dla szkół - informacja dla rodziców
[pobierz] 0.5 MB Plan pracy na rok 2019/20

Plik zawiera Plan pracy szkoły promującej zdrowie na rok szkolny 2019/2020

[pobierz] 0.6 MB Raport roczny 2018/2019

Plik zawiera roczny raport z działalności Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży, należącej do sieci szkół promujących zdrowie za rok 2018/2019

[pobierz] 1.3 MB Szkoła Promująca Zdrowie 2017/2018

Plik zawiera Plan pracy w zakresie Szkoły Promującej Zdrowie na rok szkolny 2017/2018, Raport z rocznej działalności placówki oraz Sprawozdanie z podjętych działań w roku szkolnym 2017/2018 wraz z Ewaluacją podjętych działań

Dnia 7 października w SP 1 w Chodzieży odbyła się wizyta studyjna, której celem było podsumowanie i zaprezentowanie działań na rzecz promowania zdrowego stylu życia, ponieważ Jedynka ubiega się o wznowienie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W wizycie uczestniczyli zaproszeni goście: pani Grażyna Rodek z Kuratorium Oświaty - Delegatura w Pile, pan wiceburmistrz Piotr Witkowski, pani Mirosława Kutnik – Przewodnicząca Rady Miasta, pan Stanisław Biniecki – prezes Miejskich Wodociągów, pan Dariusz Walczak – przewodniczący Rady Rodziców, ponadto dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Dyrektor pan Tomasz Jagodziński w trakcie swojego wystąpienia podkreślił wagę działań prozdrowotnych w szkole, czego potwierdzeniem były pokazy na sali gimnastycznej, w trakcie których zaprezentowali się młodzi tancerze, gimnastyczki i sportowcy. Była to też okazja do przypomnienia największych sukcesów sportowych szkoły oraz przyznania nagród i wyróżnień w konkursie na logo szkoły promującej zdrowie. Nagrody i wyróżnienia komisja konkursowa przyznała następującym uczniom: Michałowi Mendlikowi, Wiktorowi Burzyńskiemu, Hubertowi Komasie, Julii Jutrzence, Oldze Nowak, Amelii Wielądek.
Młodzi aktorzy z kółka muzyczno – teatralnego przygotowali przedstawienie pt.: „O zdrowiu na poważnie i na wesoło”. Zaproszeni goście wraz z dyrekcją szkoły odwiedzili uczniów klas II, którzy przy pomocy wychowawcy i rodziców wykonali zdrowe kanapki, sałatki, soki oraz ciasta i ciasteczka z ziarnami zbóż oraz prezentowali swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentowano również poidełko zainstalowane na korytarzu szkolnym, z którego mogą korzystać uczniowie, a powstało ono dzięki współpracy szkoły z Wodociągami Miejskimi. W szkolnej bibliotece goście obejrzeli wystawę poświęcona wodzie i jej walorom. Na zakończenie wspólnie z uczniami i nauczycielami obejrzeli prezentację multimedialną, podsumowującą działania prozdrowotne szkoły w latach 2014-2016, wystawę „Dary jesieni” oraz odwiedzili stoisko pani dietetyk. Wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeni zostali na poczęstunek, na który składały się zdrowe kanapki, ziemniaki w mundurkach z gzikiem, owoce, sałatki, ziołowych herbatki i woda z dodatkiem ziół. Było i smacznie, i zdrowo.

[pobierz] 0.2 MB Plan pracy SPZ na 2016/17

Plik zawiera Plan pracy Szkoły Promującej Zdrowie na rok szkolny 2016/17

[pobierz] 0.4 MB Raport podsumowujący szkoły

Raport podsumowujący starania szkoły ubiegającej się o wznowienie certyfikatu Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

[pobierz] 0.6 MB Raport z rocznej działalności SPZ

Raport z rocznej działalności szkoły ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

[pobierz] 0.3 MB Program wychowania zdrowotnego
[pobierz] 0.3 MB Plan pracy SPZ na rok szk. 2015/16

Program profilaktyczny Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Celem kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności dbania o własne zdrowie oraz postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu, przystąpiliśmy do realizacji programów profilaktycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Nie pal przy mnie, proszę przeznaczonego dla klas młodszych oraz Znajdź właściwe rozwiązanie dla starszych klas szkoły podstawowej.
Program, w którym biorą udział klasy pierwsze składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach: Co to jest zdrowie?, Od czego zależy nasze zdrowie?, Co i dlaczego szkodzi naszemu zdrowiu?, Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?, Nie pal przy mnie, proszę! Koordynatorem programu „Nie pal przy mnie, proszę” jest Ewa Nowicka.
Celem programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” realizowanego w klasach piątych i szóstych w ramach godzin wychowawczych oraz lekcji wychowania do życia w rodzinie jest kształtowanie postaw zobowiązujących do niepalenia, dumy z faktu niepalenia, wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia, odpowiedzialności za własne zdrowie. Koordynatorem programu jest Daria Kozioł.

Nie pal przy mnie proszę

W naszej szkole w klasach pierwszych realizowany jest program antynikotynowy zatytułowany Nie pal przy mnie proszę. Świetliczaki postanowiły się do niego przyłączyć. Przygotowały dla pierwszaków krótką scenkę Mamo, tato nie pal. Zaprezentowały ją również sześciolatkom z przedszkola przy ul. Reymonta, gdzie małych artystów nagrodzono gromkimi brawami.

Nie pal przy mnie proszę

Uczniowie klas I przystąpili do realizacji programu edukacji antynikotynowej Nie pal przy mnie proszę inicjowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Uczniowie klas młodszych jeszcze nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na realizację programu edukacji antytytoniowej dla dzieci należących właśnie do tej grupy wiekowej.

Regulaminy konkursów o tematyce prozdrowotnej organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Chodzieży znajdują się na stronie instytucji.

Link do strony >> tutaj

 

Dzień zdrowia w szkole

W naszej szkole już tradycją stało się podejmowanie działań związanych z promocją zdrowego stylu życia. W dniu 23 maja obchodziliśmy kolejny raz Dzień Zdrowia. Uczniowie szkoły wraz z wychowawcami przygotowywali zdrowe śniadanie, a były to kanapki, sałatki owocowe i warzywne, koktajle ze świeżych owoców. W bibliotece szkolnej odbyły się pokazy prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów klas szóstych, które dotyczyły zasad udzielania pierwszej pomocy, zdrowego odżywiania, szkodliwości uzależnień i zalet aktywności fizycznej. Można było również obejrzeć wystawę, której celem była promocja zdrowia. Uczniowie mieli także okazję obejrzeć przedstawienia teatralne związane z zasadami zdrowego stylu życia. Kółko teatralno –muzyczne, w którym występują uczniowie klasy IIa i IIId zaprezentowało przedstawienie pod tytułem „O zdrowiu na poważnie i wesoło”. Uczniowie klas V-VI należący do koła przyrodniczego przygotowali inscenizację poświęconą walce ze szkodliwym zjawiskiem jakim jest hałas. Na korytarzach szkolnych pojawiły się również plakaty przygotowane przez uczniów klas szóstych dotyczące szkodliwego wpływu palenia papierosów na nasze zdrowie. Był to szczególny dzień dla całej społeczności szkolnej.

 


 

Konkurs recytatorski Zdrowie i dobre obyczaje

Dnia 12 marca w szkole odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III pod hasłem Zdrowie i dobre obyczaje. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poezją dziecięcą, popularyzacja dorobku poetów poruszających tematykę zdrowia i dobrych obyczajów, budzenie i rozwijanie umiejętności recytacji oraz popularyzowanie dbałości o zdrowie swoje i innych. Do konkursu przystąpiło 29 uczniów. Jury oceniło wyrazistość przekazu, używanie środków ekspresji, zgodność wiersza z tematem i ogólne wrażenie artystyczne.
W grupie klas pierwszych zwycięzcą została Paulina Beznosik, drugie miejsce zajęła Michalina Kozioł, trzecie miejsce przypadło Jagodzie Pisarek. W grupie klas drugich pierwsze miejsce wywalczył Filip Górzny, drugie – Dominik Felski, trzecie – Anna Rogacka. Wyróżnienia otrzymały: Amelia Lenartowicz i Barbara Kasperczyk. W grupie klas trzecich pierwsze miejsce zajął Filip Wiśniewski, drugie miejsce wywalczyli: Anna Sałata i Kacper Tyrakowski. Wyróżnienie otrzymał Patryk Felski.
Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa.

 


 

Spektakl teatralny O zdrowiu na poważnie i wesoło
Kolejny raz uczniowie kółka teatralno-muzycznego z naszej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności w przedstawieniu „O zdrowiu na poważnie i wesoło”. Mali artyści wcielając się w różne role, w następujących po sobie scenkach: „Duch Lekkoduch”, „Godzina duchów”, „Królewna Śnieżka”, „Baba Jago u dentysty”, „Walka z hałasem”, na poważnie i wesoło przekazywali widzom rady dotyczące zdrowego trybu życia.
Scenki przeplatane były piosenkami, gimnastyką i grą na instrumentach. Spektakl sprawił gościom wiele radości i uśmiechu. W godzinach rannych obejrzeli go uczniowie klas młodszych, dzieci ze świetlicy szkolnej, z Miejskiego Przedszkola nr 5, a po południu rodzice występujących dzieci.
Budząca się do życia przyroda mobilizuje wszystkich do tego, aby bardziej dbać o siebie, o swoją kondycję fizyczną, a przekazane przez dzieci rady, wcielać w życie.