Program stypendialny


Z radością informujemy, że zakończyły się warsztaty dla uczniów z grantu otrzymanego z Fundacji Św. Mikołaja z zakresu pomocy psychologicznej. W zajęciach z psychologiem p. Pawłem Szałkiem wzięło udział 128 uczniów z 5 klas, którzy uczyli się właściwej komunikacji, pogłębiali relacje rówieśnicze oraz integrowali się z kolegami i koleżankami z klasy. Warsztaty w naszej szkole odbywały się w terminach: 18.04.24, 22.04.24,24.05.24, 06.06.24.
Zajęcia były realizowane w ramach programu Pomoc Psychologiczna Fundacji Św. Mikołaja.

Grant dla naszej szkoły

Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała grant w ramach programu dotacyjnego „Pomoc psychologiczna Fundacji Świętego Mikołaja” w kwocie 15 920 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na szkolenia rodziców i nauczycieli oraz na warsztaty dla uczniów.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży jest jedną z 28 szkół objętych dofinansowaniem. Warto podkreślić, że w konkursie wzięło udział ponad 100 szkół z całego kraju.
Serdecznie dziękujemy Fundacji Świętego Mikołaja za udzielone wsparcie!

Świętujemy i pomagamy

Podczas widowiska historycznego „Rzecz o Powstaniu Wielkopolskim, czyli jak świętować mamy”, odbył się kiermasz ciasteczek. Zebrane pieniądze, w wysokości 421,82 zł, zostały przekazane na Program Stypendialny Fundacji Św. Mikołaja, wspierający uczniów naszej szkoły w rozwoju ich pasji i talentów. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich darczyńców i szkolnych wolontariuszy z klasy 5b i 8a.

"Dobro zawsze powraca - program stypendialny"
Podczas zebrań z rodzicami w dniu 17.05.2023 roku odbył się, w obydwu budynkach szkoły, kiermasz ciast i kawy. Zebrane pieniądze, w wysokości 3079,56 zł, zostaną podwojone i przekazane na Program Stypendialny z Fundacji Św. Mikołaja, wspierający uczniów naszej szkoły w rozwoju ich pasji i talentów. Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich darczyńców i szkolnych wolontariuszy z klasy 4b, 7a i 8f. Wspólnie udało nam się osiągnąć sukces! Dzięki kulturze solidarności i wzajemnej pomocy możemy roztaczać opiekę nad dziećmi, które znajdują się w trudniejszej sytuacji finansowej.

Marzymy o tym, aby w naszej szkole nie było ani jednego dziecka, które z powodu trudnej sytuacji finansowej nie może rozwijać swoich pasji i zainteresowań. Dlatego przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu stypendialnego Stypendia św. Mikołaja.

  • Stypendia dedykowane są uczniom zdolnym, zaangażowanym społecznie pochodzących z rodzin o niewysokich dochodach. Wspólnie możemy pomóc rozwinąć im skrzydła!
  • Stypendia mogą być przeznaczone na rozwój i edukację, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, treningów, sprzętu, materiałów, opłaty wpisowe na zawody czy obozy. Stypendyści wybierani są na podstawie regulaminu i mają obowiązek rozliczyć się z otrzymanego wsparcia.

 

Wszystkich zainteresowanych stypendiami św. Mikołaja zapraszamy do kontaktu ze szkolnym koordynatorem programu stypendialnego: Darią Kozioł

Chcesz wesprzeć uczniów z naszej szkoły? Przekaż dedykowaną darowiznę na stypendia w naszej szkole. (100% przekazanej kwoty zostanie przekazane potrzebującemu uczniowi).

 

Nr szkolnego subkonta PL79109000049149000000000605

 

Więcej informacji o programie stypendialnym na stronie Fundacji Świętego Mikołaja, która zarządza programem: https://mikolaj.org.pl/stypendia/

 

 

Do wsparcia programu Stypendia św. Mikołaja przekonuje nestor polskiego aktorstwa Franciszek Pieczka, który od lat go wspiera: Stypendia są bardzo potrzebne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy rozwarstwienie ekonomiczne jest tak ogromne. Dzieci z biednych rodzin, nawet jeżeli są zdolne, nie pójdą dalej się uczyć. Nasze państwo nie jest zbyt prężne we wspieraniu słabszych. Trzeba wyrównać te szanse i pomagać jak kto może. Nie trzeba fundować całego stypendium, ale gdyby tak skrzyknęło się parę osób to wtedy grosz do grosza i uzbiera się spora sumka. Z całego serca popieram program Stypendia św. Mikołaja!