Dokumenty szkolne


[pobierz] 1.4 MB Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży
[pobierz] 0.9 MB Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
[pobierz] 0.3 MB Regulamin konkursu na tekst piosenki
[pobierz] 0.6 MB Regulamin zwalniania z wychowania fizycznego
[pobierz] 0.5 MB Regulamin korzystania z darmowych podręczników
[pobierz] 0.1 MB Regulamin przyznawania stypendium
[pobierz] 0.2 MB Regulamin wycieczek szkolnych
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie rodzica

Załącznik nr 3 wyodrębniony z Regulaminu wycieczek szkolnych.

[pobierz] 0.2 MB Procedura kontaktów z rodzicami
[pobierz] 0.1 MB Rejestr Zbiorów Danych Osobowych SP1 Chodzież