Podmioty wspierające szkołę


Dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli nasza szkoła stale podnosi poziom jakości kształcenia i komfort nauki oraz wzbogaca ofertę edukacyjną, uzupełniając między innymi bazę dydaktyczną.

Wszystkim Przyjaciołom szkoły za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy.

 


 

 

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży