Rys historyczny


 • 1903 r. - Oddanie do użytku budynku szkoły
 • 1919 r. - Gmach szkoły siedzibą szkoły katolickiej i protestanckiej
 • 1922 r. - Przemianowanie szkoły na  katolicką
 • 1933 r. - Nadanie szkole imienia Stanisława Staszica oraz odsłonięcie na frontowej części budynku tablicy pamiątkowej z popiersiem patrona
 • 1934 r. - Podział szkoły na męską (nr 1) i żeńską (nr 2)
 • 1937/38 r. - Utworzenie żeńskiej zawodowej szkoły dokształcającej nr 2 
 • 1939r. - Zniszczenie w czasie okupacji hitlerowskiej tablicy pamiątkowej z wizerunkiem St. Staszica
 • 1940/1941r. - Zajęcie i przebudowanie budynku szkoły przez niemieckie władze szkolne (na użytek własny)
 • 1940  - 1942r. - Ulokowanie w sali gimnastycznej szkoły obozu jenieckiego dla lotników brytyjskich
 • 1942 r. - Utworzenie w pomieszczeniach szkoły szpitala niemieckiego
 • 1945r. - Zajęcie przez wojskowe władze radzieckie budynku szkoły i przeznaczenie go na szpital
 • 1945r. - Uroczyste rozpoczęcie pierwszego po wojnie roku szkolnego
 • 1945r. - Budynek szkoły siedzibą dwóch szkół podstawowych, szkoły dla dorosłych, gospodarczej oraz zawodowej. Reorganizacja szkoły powszechnej męskiej i żeńskiej na szkołę zbiorczą
 • 1948 r. - Reorganizacja szkolnictwa. Powstanie szkoły koedukacyjnej-połączenie szkoły męskiej i żeńskiej
 • 1959 r. - Przeniesienie Szkoły nr 2 do budynku przy ul. Paderewskiego i zlokalizowanie na tym miejscu Szkoły nr 3
 • 1964r. - Prace społeczne przy budowie boiska szkolnego
 • 1966 r. - Przeniesienie Szkoły nr 3 do budynku przy ul. Kochanowskiego
 • 1972r. - Reaktywowanie przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego na wniosek RP imienia Stanisława Staszica dla Szkoły Podstawowej nr 1
 • 1979 r. - Podjęcie przez dyrekcję, RP, Komitet Rodzicielski oraz Samorząd Szkolny decyzji w sprawie zdobycia sztandaru
 • 1980 r. - Umieszczenie herbu Chodzieży na budynku szkoły
 • 1981 r. - Wręczenie sztandaru szkole. W miejscu zniszczonego w czasie okupacji popiersia patrona umieszczenie napisu na szkole "Być narodowi użytecznym". Wydanie jednodniówki o szkole
 • 1982 r. - Utworzenie w szkole kącika Patrona- Stanisława Staszica
 • 1984 r. - Odznaczenie szkoły honorową odznaką za zasługi dla rozwoju województwa pilskiego
 • 1985 r. - Umieszczenie w kąciku Stanisława Staszica nowego portretu patrona szkoły, daru absolwentów roku szkolnego 1984-85
 • 1986 r. - Umieszczenie w Kąciku Patrona tablicy z biografią Stanisława Staszica
 • 1990/1991 r. - Wydanie pierwszego tomiku poezji uczniowskiej pt. "Wpisane w tarcze"
 • 1994/95 r. - Zaprojektowanie i wprowadzenie  do tradycji szkoły „Złotej i Srebrnej Odznaki dla Najlepszego”
 • 1995 r. - Zajęcie jedenastego miejsca w rankingu 100 najlepszych szkół podstawowych
 • 1995 r. - Zorganizowanie pierwszego miejskiego forum wychowawczego z inicjatywy RP i rodziców
 • 1996 r. - Zaprezentowanie się społeczeństwu w programie „Jedynka przedstawia się” w telewizji kablowej 
 • 1996 r. - Rozpoczęcie działalności gabinetu komputerowego, wyposażonego przez rodziców
 • 1997 r. - Podjęcie współpracy partnerskiej ze szkołą w Nottuln
 • 1997/1998 r. - Wydanie drugiego tomiku poezji uczniowskiej pt. "Wpisane w  tarcze"
 • 2001/2002 r. - Podjęcie przez Radę Pedagogiczną decyzji o przygotowaniach do obchodów 100-lecia szkoły
 • 2002/2003 r. - Uczestnictwo w akcji "Szkoła z klasą" i zdobycie certyfikatu Szkoły z klasą
 • 31 maja 2003 r. - Rozpoczęcie obchodów 100 - lecia Powszechnego Szkolnictwa Podstawowego w Chodzieży. Wydanie  trzeciego tomiku poezji uczniowskiej pt. "Wpisane w tarcze" oraz Biuletynu Okolicznościowego.
 • 3 listopada 2004 r. -  Zakończenie obchodów 100 - lecia Powszechnego Szkolnictwa Podstawowego.
 • 2004/2005 r. - Uczestnictwo w akcji "Czytam, Myślę, Działam".
 • 2005 r. - Zdobycie tytułów: Szkoła ucząca myśleć oraz Szkoła ucząca działać
 • 2007 r. - Zdobycie certyfikatu  Szkoła bez przemocy
 • 2007 r. - Udział w programie Uczeń z klasą
 • 2007r. - 2010r. - Udział uczniów i nauczycieli w Ogólnopolskim Programie Dnia Bezpiecznego Internetu
 • 2009 r. - Zdobycie certyfikatu  Szkoła Promująca Zdrowie
 • 2011 r. - Zdobycie certyfikatu  Szkoła Bezpiecznego Internetu 
 • 2012 r. - Zdobycie certyfikatu Szkoła Bezpiecznego Internetu
 • 2013 r. - Zdobycie certyfikatu Szkoła Bezpiecznego Internetu
 • 2013 r. - Zdobycie certyfikatu akcji ekologicznej "Stań po zielonej stronie mocy"