Rys historyczny


1903 r. - Oddanie do użytku budynku szkoły

 

1919 r. - Gmach szkoły siedzibą szkoły katolickiej i protestanckiej

 

1922 r. - Przemianowanie szkoły na  katolicką

 

1933 r. - Nadanie szkole imienia Stanisława Staszica oraz odsłonięcie na frontowej części budynku tablicy pamiątkowej z popiersiem patrona

 

1934 r. - Podział szkoły na męską (nr 1) i żeńską (nr 2)

 

1937/38 r. - Utworzenie żeńskiej zawodowej szkoły dokształcającej nr 2 

 

1939r. - Zniszczenie w czasie okupacji hitlerowskiej tablicy pamiątkowej z wizerunkiem St. Staszica

 

1940/1941r. - Zajęcie i przebudowanie budynku szkoły przez niemieckie władze szkolne (na użytek własny)

 

1940  - 1942r. - Ulokowanie w sali gimnastycznej szkoły obozu jenieckiego dla lotników brytyjskich

 

1942 r. - Utworzenie w pomieszczeniach szkoły szpitala niemieckiego

 

1945r. - Zajęcie przez wojskowe władze radzieckie budynku szkoły i przeznaczenie go na szpital

 

1945r. - Uroczyste rozpoczęcie pierwszego po wojnie roku szkolnego

 

1945r. - Budynek szkoły siedzibą dwóch szkół podstawowych, szkoły dla dorosłych, gospodarczej oraz zawodowej. Reorganizacja szkoły powszechnej męskiej i żeńskiej na szkołę zbiorczą

 

1948 r. - Reorganizacja szkolnictwa. Powstanie szkoły koedukacyjnej-połączenie szkoły męskiej i żeńskiej

 

1959 r. - Przeniesienie Szkoły nr 2 do budynku przy ul. Paderewskiego i zlokalizowanie na tym miejscu Szkoły nr 3

 

1964r. - Prace społeczne przy budowie boiska szkolnego

 

1966 r. - Przeniesienie Szkoły nr 3 do budynku przy ul. Kochanowskiego

 

1972r. - Reaktywowanie przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego na wniosek RP imienia Stanisława Staszica dla Szkoły Podstawowej nr 1

 

1979 r. - Podjęcie przez dyrekcję, RP, Komitet Rodzicielski oraz Samorząd Szkolny decyzji w sprawie zdobycia sztandaru

 

1980 r. - Umieszczenie herbu Chodzieży na budynku szkoły

 

1981 r. - Wręczenie sztandaru szkole. W miejscu zniszczonego w czasie okupacji popiersia patrona umieszczenie napisu na szkole "Być narodowi użytecznym". Wydanie jednodniówki o szkole

 

1982 r. - Utworzenie w szkole kącika Patrona- Stanisława Staszica

 

1984 r. - Odznaczenie szkoły honorową odznaką za zasługi dla rozwoju województwa pilskiego

 

1985 r. - Umieszczenie w kąciku Stanisława Staszica nowego portretu patrona szkoły, daru absolwentów roku szkolnego 1984-85

 

1986 r. - Umieszczenie w Kąciku Patrona tablicy z biografią Stanisława Staszica

 

1990/1991 r. - Wydanie pierwszego tomiku poezji uczniowskiej pt. "Wpisane w tarcze"

 

1994/95 r. - Zaprojektowanie i wprowadzenie  do tradycji szkoły „Złotej i Srebrnej Odznaki dla Najlepszego”

 

1995 r. - Zajęcie jedenastego miejsca w rankingu 100 najlepszych szkół podstawowych

 

1995 r. - Zorganizowanie pierwszego miejskiego forum wychowawczego z inicjatywy RP i rodziców

 

1996 r. - Zaprezentowanie się społeczeństwu w programie „Jedynka przedstawia się” w telewizji kablowej 

 

1996 r. - Rozpoczęcie działalności gabinetu komputerowego, wyposażonego przez rodziców

 

1997 r. - Podjęcie współpracy partnerskiej ze szkołą w Nottuln

 

1997/1998 r. - Wydanie drugiego tomiku poezji uczniowskiej pt. "Wpisane w  tarcze"

 

2001/2002 r. - Podjęcie przez Radę Pedagogiczną decyzji o przygotowaniach do obchodów 100-lecia szkoły

 

2002/2003 r. - Uczestnictwo w akcji "Szkoła z klasą" i zdobycie certyfikatu Szkoły z klasą

 

31 maja 2003 r. - Rozpoczęcie obchodów 100 - lecia Powszechnego Szkolnictwa Podstawowego w Chodzieży. Wydanie  trzeciego tomiku poezji uczniowskiej pt. "Wpisane w tarcze" oraz Biuletynu Okolicznościowego.

 

3 listopada 2004 r. -  Zakończenie obchodów 100 - lecia Powszechnego Szkolnictwa Podstawowego.

 

2004/2005 r. - Uczestnictwo w akcji "Czytam, Myślę, Działam".

 

2005 r. - Zdobycie tytułów: Szkoła ucząca myśleć oraz Szkoła ucząca działać

 

2007 r. - Zdobycie certyfikatu  Szkoła bez przemocy

 

2007 r. - Udział w programie Uczeń z klasą

 

2007r. - 2010r. - Udział uczniów i nauczycieli w Ogólnopolskim Programie Dnia Bezpiecznego Internetu

 

2009 r. - Zdobycie certyfikatu  Szkoła Promująca Zdrowie

 

2011 r. - Zdobycie certyfikatu  Szkoła Bezpiecznego Internetu 

 

2012 r. - Zdobycie certyfikatu Szkoła Bezpiecznego Internetu

 

2013 r. - Zdobycie certyfikatu Szkoła Bezpiecznego Internetu

 

2013 r. - Zdobycie certyfikatu akcji ekologicznej "Stań po zielonej stronie mocy"