Kalendarz roku szkolnego 2023/24


1. Rozpoczęcie roku szkolnego:  4 września 2023 r. 

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia - 31 grudnia 2023 r.
3. Ferie zimowe:  12 lutego 2024 r. - 25 lutego 2024 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

5. Test diagnostyczny klas 7: 8 - 10 maja 2024 r.

6. Terminy egzaminu ósmoklasisty

 • język polski - 14 maja 2024 r.
 • matematyka - 15 maja 2024 r.
 • język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r.

7. Zakończenie roku szkolnego - 21 czerwca 2024 r.

8. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 • 2.11.2023 - czwartek po Wszystkich Świętych
 • 3.11.2023 - piątek po Wszystkich Świętych
 • 24.11.2023 - Dzień Patrona - Jubileusz Powszechnego Szkolnictwa Podstawowego w Chodzieży
 • 27.11.2023 - poniedziałek 
 • 29.04.2024 - poniedziałek
 • 30.04.2024 - wtorek
 • 2.05.2024 - czwartek
 • 31.05.2024 - piątek po Bożym Ciele

 

 Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.