Kalendarz roku szkolnego 2018/19


1. Rozpoczęcie roku szkolnego:  3 września 2018 r. 

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe:  14 stycznia - 27 stycznia 2019 r.
4. Terminy egzaminów gimnazjalnych

  • część humanistyczna – 10 kwietnia 2019r.
  • część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.
  • język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.

5. Terminy egzaminu ósmoklasisty

  • język polski - 15 kwietnia 2019 r.
  • matematyka - 16 kwietnia 2019 r.
  • język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r.

6. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

7. Zakończenie roku szkolnego - 21 czerwca 2019 r.

8. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

9. Egzaminy poprawkowe 27 – 31 sierpnia 2019 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 

1/ 2.11.2018 r.
2/ 10.04.2019r. – egzamin gimnazjalny
3/ 11.04.2019r. – egzamin gimnazjalny
4/ 12.04.2019r. – egzamin gimnazjalny
5/ 15.04.2019r. – egzamin ósmoklasisty
6/ 16.04.2019r. – egzamin ósmoklasisty
7/ 17.04.2019r. – egzamin ósmoklasisty
8/ 02.05.2019r.

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.