Kalendarz roku szkolnego 2019/20


1. Rozpoczęcie roku szkolnego:  2 września 2019 r. 

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe:  27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

4. Terminy egzaminu ósmoklasisty

  • język polski - 21 kwietnia 2020 r.
  • matematyka - 22 kwietnia 2020 r.
  • język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020 r.

6. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.

7. Zakończenie roku szkolnego - 26 czerwca 2020 r.

8. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

9. Egzaminy poprawkowe 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

  • 29 listopada 2019 - Święto Patrona
  • 2.01.2020 oraz 3.01.2020 (pierwszy czwartek i piątek po nowym roku)
  • 24.04.2020
  • 12.06.2020 (piątek po Bożym Ciele) 

 

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.