Kalendarz roku szkolnego 2020/21


1. Rozpoczęcie roku szkolnego:  1 września 2020 r. 

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe:  4 stycznia 2021 r. - 17 stycznia 2021 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.

5. Terminy egzaminu ósmoklasisty

  • język polski - 25 maja 2021 r.
  • matematyka - 26 maja 2021 r.
  • język obcy nowożytny - 27 maja 2021 r.

6. Zakończenie roku szkolnego - 25 czerwca 2021 r.

7. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

8. Egzaminy poprawkowe 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

28.05.2021, 4.06.2021

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.