Projekt SPINka


Gmina Miejska w Chodzieży/Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży realizuje projekt „SPINka – Szkoła - Przyszłość - Innowacja - Nauczyciele - kompetencje - aktywność” (nr projektu RPWP.08.01.02-30-136/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu znajduje się na stronie www.spinka.info

Wykaz zajęć realizowanych w ramach projektu SPINka

 

L.P Rodzaj zajęć

Liczba

grup

Liczba

uczniów

Liczba godzin

w miesiącu

Czas

trwania

Prowadzący zajęcia
 1. Mały Kopernik
(stacja doświadczeń)
kl. 4-6
3 12 4 2 lata szkolne
(2 x po 2 semestry)
Iwona Dreger
12 4  
12 4  
 2.    Mały Inżynier
(zajęcia konstruktorskie)
kl. 4-6
   3  12  4 2 lata szkolne
(2 x po 2 semestry)

Marzena

Sałek-Jęchorek

 12  4
 12  4
 3. Mały Pitagoras
(LEGO matematyka)
kl. 4-6   
3     12  4

2 lata szkolne

2x2 sem.

 
 12  4  
 12  4 Mariola Karpeta
 4.
        
 Mapping (zajęcia kształtujące kreatywność i innowacyjność)
kl. 4-6         
    9      12  

2 lata szkolne

Alicja Wiśniewska
 12  2 Alicja Sarbinowska
 12  2 Wioletta Wiśniewska
 12  2 Weronika Dutkiewicz 
 12  2 Bernadeta Kmiotek 
 12  2 Ewa Nowicka
 12  2  
 12  2  
 12 2 Emilia Binkiewicz
 5.            Team Building
(zajęcia kształtujące umiejętność pracy zespołowej)
kl. 4-6     
     9    12  2  2 lata szkolne  
 12  2  
 12  2  
 12  2  
 12  2 Daria Kozioł
 12  2 Anna Najder
 12  2  
 12  2 Iwona Peksa 
 12  2 Bernadeta Kmiotek 
 6.  Koło naukowe
kl. 4-6
 1  12  2  2 lata szkolne (2 x po 2 semestry) Iwona Dreger
 7.    Mały Poliglota
(zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z j. angielskiego)
kl. 4-6
  2  12  4   2 lata szkolne (2 x po 2 semestry) Angelika Strzałkowska
 12  4  
 8.    Mały Poliglota
(zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z j. niemieckiego)
kl. 4-6
 2   12  4   2 lata szkolne (2 x po 2 semestry)  
 12  4 Anna Najder
 9.      Mały Pitagoras
(zaj. dydaktyczno wyrównawcze)
kl. 4-6
 3    12  4   2 lata szkolne (2 x po 2 semestry)  Mariola Karpeta
 12  4  
 12  4  
L.P.  Rodzaj zajęć Liczba grup Liczba uczniów

Liczba

godzin w miesiącu

Czas trwania

Prowadzący

zajęcia

 10.  Zajęcia logopedyczne
(klasy pierwsze)
 1  10  4

 2 lata szkolne

(2 x po 2 semestry)

Hanna Borucka
 11. Gimnastyka korekcyjna
(klasy pierwsze
1 10 4

2 lata szkolne

(2 x po 2 semestry)

 

Iwona Kasprzyk

W zeszłym tygodniu odbyły się już pierwsze zajęcia z projektu SPINka. Uczniowie podczas zajęć konstruktorskich Mały inżynier poznali zestawy klocków Lego WeDo 2.0. Zbudowli pierwsze roboty, które oczywiście za pomocą dedykowanej aplikacji zaprogramowali, a następnie wykonali archiwizację swoich projektów. W najbliższym czasie czekają ich kolejne projekty oraz konstruktorskie zadania, a także pierwsze sukcesy w dziedzinie programowania robotów, które na bieżąco będziemy prezentować na stronie uczestników zajęć >> Tutaj

[pobierz] 1.9 MB Regulamin uczestnictwa w projekcie
[pobierz] 0.5 MB Formularz
[pobierz] 0.4 MB Oświadczenie o przetwarzaniu danych os.
[pobierz] 0.3 MB Deklaracja uczestnictwa w projekcie
[pobierz] 0.4 MB Umowa uczestnictwa w projekcie
[pobierz] 0.1 MB Instrukcja wypełnienia formularza